Zaśnij Jezuniu

Zaśnij Jezuniu, święte Dziecię,

Tyś nam pociechą na całym świecie.

Zmruż oczęta swoje, Tyś sece moje,

Modlitwa moja niech uśpi Cię.


Wznieś rączkę swoją, błogosław nam,

Całe swe życie ja Tobie dam.

Zmruż oczęta swoje, Tyś sece moje,

Modlitwa moja niech uśpi Cię.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików