Zdrów bądź, królu Anjelski

Zdrów bądź, Królu Anielski

K nam na świat w ciele przyszły,

Tyś zajisty Bóg skryty,

W święte, czyste ciało wlity.


Zdrów bądź, Panie, od Panny

Jenż się narodził za nie.

Zdrów bądź, Jezu Kryste, Królu!

Racz przyjąci nasze chwale.


Racz da ci dobre skonanie

Prze twej Matki zasłużenie,

Abychom cię wżdy chwalili,

Z tobą wiecznie królowali. Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików