Śliczna Panienka jako jutrzenka

Śliczna Panienka, jako jutrzenka,

Zrodziła Syna, dobra nowina.

W szopce ubogiej, lubo mróz srogi,

W żłobek złożyła Boskiego Syna.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Co raz to dalej, szopka się wali,

Józef nieborak kijami podpiera:

Wiatr zewsząd wieje, nikt nie zagrzeje,

Wicher do reszty strzechę obdziera.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Śliczna Matula, dziecię utula,

Piersiami karmi, szuka posłania:

Józef staruszek, wziąwszy pieluszek,

Zewsząd od wiatru dziury zasłania.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Dziecię się luli, Matuchna tuli,

Przestało przecie płakać w tej chwili:

Wół z osłem stają, parą puchają,

Klękając nizko pokłon czynili.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Wtem Aniołowie, z nieba posłowie,

Bieżąc do szopy tak zaśpiewali:

Chwała bądź Bogu na wysokości,

A ludziom pokój bądź dobrej woli.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Pasterze wstają, zzbyt się lękają,

Co to jest za głos, dalej czekają:

Święci Anieli, wszyscy weseli,

To dzieciąteczko im ogłaszają.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Wnet niebożęta, biedne chłopięta,

Spędzili z pola swoje bydlęta:

Wraz się zmawiają, co też wziąść mają,

Wielkiemu Panu ci pastuszęta.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Gdy się zmówili i zgromadzili,

Wzięli dudeczki, przez drogę grali:

Wchodząc do szopy jak proste chłopy,

Co który przyniósł Panu dawali.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


Jedni pasterze grali na lirze,

Na fujareczkach, drudzy śpiewali:

Inni wesoło tańczyli wkoło,

Z wielkiej radości razem krzykali.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


A gdy się byli już ucieszyli,

Panu małemu dzięki składali,

Że się narodził, by oswobodził

Lud od niewoli, wraz zawołali:

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.


My Bogiem ciebie znamy na niebie,

Maryją Pannę za matkę mamy:

Teraz padamy, oraz błagamy,

Nie opuszczaj nas, już cię żegnamy.

Wiwat Pan Jezus, wiwat Maryja!

Wiwat i Józef, cna kompanija.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików