Boże, Stworzycielu ludzi

Boże, Stworzycielu ludzi,

Ład we wszystkim zaprowadzasz,

Każesz ziemi rodzić płazy

I gatunkom innych zwierząt.


Często większe od człowieka

Są posłuszne jego woli,

Chciałeś bowiem, aby zawsze

Były wszystkie mu poddane.


Obroń, Panie, nas od grzechu,

Niech odstąpi zła pokusa,

Która chce się wkraść w uczynki

I bezładem zatruć życie.


Daj nam cieszyć się nagrodą,

Udziel darów swojej łaski,

Rozwiąż pęta próżnych sporów

I zacieśnij więzy zgody.


Spraw to, Ojcze miłosierny,

Który razem z Twoim Synem

I z Pocieszycielem Duchem

Władasz czasem i wiecznością.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików