By dzień oświecał całą ziemię

Ten, który kazał zajaśnieć ciemnościom,

By dzień oświecał cały obszar ziemi,

Sam w nas zamieszkał i dobrem obdarz

Przez swego Ducha.


Wszyscy jesteśmy żyjącą świątynią

Żywego Boga; Syna krwią obmyci,

Wsparci na mocnym kamieniu węgielnym

Odwiecznej prawdy.


Jedno stanowiąc przez miłość i wiarę,

Niesiemy Pana ukrytego w duszach;

Naszym pokarmem jest chleb życiodajny

Ofiary krzyża.


Co dzień prosimy w tym świętym przybytku

Naszego Ojca, aby nas wysłuchał,

Myśli i serca napełnił pokojem

Swej obecności.


Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu

Niech będzie chwała teraz i na wieki;

Kościół dążący do zdrojów zbawienia

Niech wielbi Boga!


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików