Dałeś nam przykład

Dałeś nam przykład, o Jezu,

Czterdzieści dni umartwienia;

Aby w nas ducha odnowić,

Wymagasz postu i skruchy.


Stań więc pośrodku Kościoła

I spójrz na jego pokutę;

Ciebie pokornie prosimy,

Byś przez nią z grzechu nas obmył.


Zło popełnione w przeszłości

Niech Twoja łaska zniweczy;

Chroń nas od dalszych upadków

I otocz swoją opieką.


Daj przez doroczną pokutę

Dostąpić win odpuszczenia,

Byśmy z radością czekali

Na światło Nocy Paschalnej.


W Trójcy Jedyny nasz Boże,

Niech Ciebie wszechświat wysławia;

Pieśń nową Tobie śpiewamy

Za odrodzenie przez łaskę.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików