Dawco jasności

Wszechmogący Dawco jasności,

Kiedy już noc się skończyła,

Zapalasz światłem pogodnym

Dzień, który wszystko ogarnia.


Tyś sam jest światłem stworzenia,

Bardziej potężnym niż słońce,

Którego nikłe promienie

Blaski wieczności zwiastują.


O Ty, jaśniejszy od słońca,

Daniu, który nie masz zachodu,

Przenikasz serca człowiecze,

Znasz ich tajemne głębiny.


Niech czyste myśli zwyciężą

To, co podsuwa pokusa;

Niech nasze ciała się staną

Dycha Świętego przybytkiem.


O Chryste, Królu łagodny,

Tobie i Ojcu Twojemu

Z Najświętszym Duchem pociechy

Chwała niech będzie na wieki.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików