Jutrzenka

Jutrzenka ziemi zwiastuje

Blaski słonecznych promieni

I ukazuje w swym świetle

Kształty i barwy prawdziwe.


Do Ciebie, Słońce przedwieczne,

Chryste wszechmocny i żywy,

Wznosimy nasze modlitwy,

Pewni, że Ty nasz oświecisz.


Mądrości Ojca, o Słowo,

Przez które wszystko istnieje

I swoim ładem pociąga

Serce i myśli człowiecze.


Pragniemy z Twoją pomocą

Stać się synami światłości

I złożyć czynem świadectwo

Ojca dobroci i łasce.


Dopomóż zawsze wyznawać

Szczerość naszymi ustami

I obudź miłość ku prawdzie,

Która napełnia weselem.


O Chryste, Królu łagodny,

Tobie i Ojcu Twojemu

Z Najświętszym Dawcą pociechy

Chwała niech będzie na wieki.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików