Modlitwa o dobrą żonę

Panie Boże!

Ty powiedziałeś na początku świata,

że niedobrze jest człowiekowi samemu

i dlatego dałeś Adamowi Ewę za żonę,

by mu była podporą i pociechą oraz matką jego dzieci.

I ja pragnę wstąpić w święty związek małżeński.


Dopomóż mi więc wybrać sobie taką towarzyszkę życia,

z którą mógłbym żyć uczciwie ku Twojej chwale i szczęściu własnemu.

Oświeć mnie, bym nie oglądał się tylko na urodę ciała

albo na bogactwa, bo te są przemijające,

ale bym umiał docenić szlachetny charakter oraz pobożne i czyste życie.

Niech ta, na którą padnie mój wybór, będzie mi zawsze wierną towarzyszką

i godną matką dzieci, którymi raczysz nas obdarzyć.


Wiem, że szczęścia w małżeństwie sam nie znajdę,

jeśli Ty, Boże, nie obdarzysz mnie swoim błogosławieństwem.

O to błogosławieństwo już dziś Cię proszę

i chcę sobie na nie zasłużyć przez wierne wypełnianie obowiązków wobec Ciebie

oraz przez życie uczciwe i czyste, oszczędne, trzeźwe i pracowite.


Proszę Cię, Boże, prowadź mnie drogą uczciwości i honoru.

Strzeż mnie od wszelkich pokus i lekkomyślności wieku młodzieńczego.

Dopomóż, bym zawsze godnie odnosił się do każdej kobiety

i ustrzegł się wszystkiego, co jest Ci niemiłe,

co musiałbym później przed małżonką ukrywać,

albo przed dziećmi się wstydzić.


Święty Józefie,

miłośniku czystości i wzorze wielkiej roztropności,

uproś mi tę łaskę u Boga.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików