Modlitwa o pokorę

Panie, uwolnij mnie od pychy,

która jest źródłem wszystkich grzechów.

Daj mi łaskę rozpoznania chorych ambicji,

które każą mi gonić za fałszywą wielkością

albo wpychają w kompleksy.

Jezu umęczony na krzyżu,

posłuszny we wszystkim Ojcu,

proszę o pokorne serce na wzór Twojego Serca,

proszę o pokorne oczy,

które widzą siebie i innych w prawdzie.

Panie, moje serce się nie pyszni

i oczy moje nie są wyniosłe.

Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły.

Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy.

Jak niemowlę u swej matki,

jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza.

Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd aż na wieki!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików