Modlitwa w intencji młodzieży

Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka:

"Duch Pański spoczywa na mnie,

ponieważ Mnie namaścił i posłał,

abym ubogim niósł dobrą nowinę,

więźniom głosił wolność,

a niewidomym przejrzenie,

abym uciśnionych odsyłał wolnych".

Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie

uświęcaj nas swoją świętością i uwalniaj nas od wszelkiego zła.

Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego,

by mogli rozpoznać Twoją Boską miłość,

przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu.

Zapalaj dziewczęta i chłopców radosnym entuzjazmem

do życia w prawdzie,miłości i pokoju z siostrami i braćmi.

Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia,

niech staną się fundamentem

pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia.

Pani Jasnogórska, wypraszaj młodym radość,

czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików