Na rozpoczęcie rekolekcji

Przyszedłem, Panie, na rekolekcje.

Chcę nauczyć się być lepszym.

Chcę bardziej Cię poznać,

bardziej Ci uwierzyć i mocniej Cię ukochać.

Pomóż mi, Panie, uciszyć się w duszy,

abym mógł lepiej słyszeć Ciebie. Jestem słaby.

Pomóż mi zerwać z tym, co przeszkadza mi być blisko Ciebie.

Chcę wzrastać w latach, w łasce u Ciebie i ludzi.

Chcę się dobrze wyspowiadać.

Daj mojemu spowiednikowi Twoją dobroć i cierpliwość.

Podpowiedz mu, jak najskuteczniej może mi pomóc.

Pamiętaj też, Panie, o wszystkich moich koleżankach i kolegach,

z którymi rozpoczynam te rekolekcje.

Z nimi chcę być w niebie. Pomóż im być świętymi.

Przecież po to przyszliśmy do Ciebie.

Księdzu, który do nas będzie mówił, pomóż i pobłogosław.

W ostatni dzień naszych rekolekcji, kiedy obmyjesz nam nogi,

chcę złożyć głowę swoją na Twoich piersiach jak Jan i usłyszeć miłość Twego serca.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików