Nieśmiertelni blasku

Nieśmiertelny blasku Ojca,

W Tobie źródło jest jasności,

Światłem jesteś, stwarzasz światło,

Dniu, co dniem obdarzasz ziemię;


Zniż się ku nam, Słońce prawdy,

Które świecisz na wiekami,

I Napełnij nasze serca

Blaskiem Ducha Najświętszego.


Ojca w niebie też prosimy,

Ojca wiekuistego chwały,

Ojca wszechmogącej łaski,

Aby chronił nas od złego.


Niechaj wspiera nasze czyny,

Wstrzyma groźny cios szatana,

Błogosławi zamiar dobry

I w trudnościach nam pomaga.


Niech panuje w naszych myślach

Przyodzieje nas czystością.

Niech zapali płomień wiary

I obroni przed obłudą.


Niech pokarmem Chrystusa będzie,

Wiara zaś napojem naszym;

Zaczerpnijmy więc z radością

Z ożywczego zdroju Ducha.


Niech ten dzień z weselem płynie,

Ranek niech skromnością świeci,

A południe płonie wiarą,

Aby duch nie doznał zmroku.


Złota zorza już powstaje,

Więc wyznajmy naszą wiarę:

Syn jest cały w swoim Ojcu,

Ojciec w swoim Słowie cały.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików