O zdrowie Taty

Panie Jezu, tata mój jest chory.

To on pracą swoich rąk utrzymywał nasz dom.

On codziennie przynosił nam chleb powszedni,

o który razem prosiliśmy Ojca w niebie.

Przywróć. mu zdrowie i siły.

Brak nam bardzo jego ojcowskiej opieki,

pewności, że ktoś nas obroni i we wszystkim zaradzi.

Ty też, Panie, przeżyłeś w domu chorobę opiekuna Twego Józefa.

Pozwól, aby mój tata wrócił szybko do społeczności Twoich świętych

w Kościele i razem z nami mógł Ci podziękować za wyzdrowienie.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików