Oto już

Oto już bledną mroczne cienie nocy

I jasna zorza lśni na nieboskłonie,

Przeto z ufnością z całych sił prosimy

Wszechmogącego:


Boże jedyny, zmiłuj się nad nami,

Przed lękiem obroń, obdarz wszelkim dobrem,

Okaż się Ojcem, który nam otworzy

Bramy wieczności.

Spraw to, błagamy, Boże jedyny w Trójcy,


A Twoja chwała niech napełni ziemię,

Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,

Dawco pociechy.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików