Postanowienie poprawy

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna,

spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia,

świadczyli wśród świata o Twojej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.


Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko,

bym Cię nie zasmucał grzechami.

Duchu Święty dopomóż mi,

bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików