Powstało słońce

Powstało słońce płomienne

I składnia serca do skruchy;

Już nie ma miejsca dla grzechu,

Gdy świadkiem czynów jest światło.


Niech wreszcie minie ślepota,

Co wiedzie nas do przepaści

I nasze kroki sprowadza

Na niebezpieczne bezdroża.


Niech jasność darzy pogodą

I nas uczyni czystymi,

Uchroni mowę od fałszu,

A myśl od mrocznych zamiarów.


Niech cały dzień tak upłynie,

By kłamstwa język nie głosił;

Niech nasze ręce, spojrzenia

I całe ciało nie grzeszą.


Bo Ten, co patrzy z wysoka,

Spogląda w każdej godzinie

I widzi nasze uczynki

Od świtu aż do wieczora.


Sławimy Ojca i Syna

I Ducha, Dawcą pociechy;

Niech będzie chwała na wieki

Naszemu Bogu i Panu.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików