Przebacz mi!

Przebacz mi moje milczenie,

gdy trzeba było mówić.

Przebacz puste słowa,

gdy potrzebne były czyny.

Przebacz mi, że kierowałem się

własną mądrością,

zamiast Ewangelią

i służyłem tylko tym,

których sam sobie wybrałem.

Przebacz moją marność,

moje skąpstwo, mój brak miłości.

Przebacz mi moje winy,

jak i ja przebaczam

tym, którzy przeciw mnie zawinili.

I naucz mnie tak przebaczać,

bym nie ranił tych, którym odpuszczam winy.

Przez Chrystusa, naszego Zbawiciela.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików