Rachunek Sumienia I

Przykazanie pierwsze

Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?

Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?

Czy zaniedbywałem naukę religii?


Przykazanie drugie

Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?

Czy kląłem?

Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?


Przykazanie trzecie

Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?

Czy spóźniłem się na Mszę świętą?

Czy w kościele zachowywałem się źle?

Czy pracowałem w dniu świątecznym?


Przykazanie czwarte

Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?

Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?

Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?


Przykazanie piąte

Czy biłem kogoś?

Czy przezywałem?

Czy źle komuś życzyłem?

Czy namawiałem bliźniego do grzechu?

Czy dręczyłem zwierzęta?


Przykazanie szóste i dziewiąte

Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?

Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?

Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?

Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?

Czy robiłem coś bezwstydnego sam..., z kimś?

Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić?


Przykazanie siódme i dziesiąte

Czy kradłem: komu i co?

Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Czy psułem rzeczy cudze?

Czy oszukiwałem: kogo i w czym?

Czy chciałem kraść: komu i co?


Przykazanie ósme

Czy kłamałem?

Czy oczerniałem bliźniego?

Czy obmawiałem?

Czy posądzałem?

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików