Rano

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,

Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.

Tyś mnie zachował od złego tej nocy,

Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.

Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,

Oddal ode mnie szatańskie pokusy.

Niech myśli, słowa i czyny dnia tego

Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.


Myśli, słowa, sprawy moje

Poświęcam na chwałę Twoją.

Tobie sercem się oddaję,

Coraz lepszym niech się staję

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików