Sprawiedliwości słońce

Sprawiedliwości słońce, Chryste,

Gdy jasność dnia przywracasz ziemi

Niechaj ustąpi mrok duchowy

I światło cnoty nas napełni.


Kiedy nam dajesz czas sposobny,

Pokutą natchnij nasze serca;

Nawróć dobrocią grzesznych ludzi,

Znoszonych długo z cierpliwością.


Pomóż okupić szczerą skruchą

Bezmierne winy wobec Ciebie;

Większe jest od nich miłosierdzie,

Przez które grzech odpuszczasz wszelki.


Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie,

A jego blask odnawia wszystko,

I wielka radość nas ogarnia,

Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę.


Boże Jedyny w Trójcy Świętej,

Niech Tobie będzie cześć i chwałą,

My zaś, przez łaskę odrodzeni,

Wielbimy Ciebie nową pieśnią.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików