Sprawiłeś

Sprawiłeś, Boże potężny,

Że woda dała początek

Stworzeniom, które w niej żyją,

A także ptakom powietrznym.


Choć wspólne łączy je źródło,

Gdzie indziej teraz mieszkają,

Bo jedne trwają w głębinach,

A drugie w niebo się wznoszą.


Zachowaj swoich wyznawców,

Obmytych Krwią odkupienia,

Od zła i grzesznych upadków,

Grożących śmiercią wieczystą.


Niech wina swoim ciężarem

Nikogo z nas nie przytłacza,

By duch nie uległ słabości

I pycha nim nie władała.


Niech Twoja dobroć to sprawi,

Wszechmocny Ojcze i Synu,

I Duchu, Dawco pociechy,

Gdy Boga w Trójcy wielbimy.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików