Stwórco!

Stwórco wieczystej jasności,

Tyś całym dniem jest i światłem,

Światłem, co nigdy nie gaśnie,

Ale panuje nad nocą.


Oto już nocne ciemności

Bledną, bo zorza nadchodzi,

Gwiazdy się kryją przed słońcem,

Które swe blaski roztacza.


Pełni wesela wstajemy,

Aby Ci śpiewać z wdzięcznością:

Światło już mrok zwyciężyło

Dzień przywracając na nowo.


Teraz prosimy Cię, Panie:

Ciało zachowaj od pokus,

Duch zaś niech oprze się złudzie

Świata i jego podstępom.


Chroń nas od gniewu i kłótni,

Oddal pokusę łakomstwa,

Obroń przed głodem bogactwa;

Aby do zła nie skłoniło.


Obdarz trzeźwością umysły;

Ciała zachowaj od grzechu;

Abyśmy dzień ten przeżyli

Wierni nauce Chrystusa.


Uczyń to, Ojcze najlepszy,

Razem z Twym Synem i Duchem,

Ty, który pełen potęgi

Rządzisz wiecznością i czasem.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików