Wieczór łagodnie spowija

Wieczór łagodnie spowija

Góry, doliny i pola,

Słońce zachodzi powoli,

Ale nazajutrz powróci.


Podziw przejmuje człowieka,

Kiedy ogląda Twe dzieła,

Boże, co dajesz swe prawa

Mrokom i jasnej światłości.


Wtedy, gdy ciemność ogarnie

Swoim milczeniem niebiosa,

Siły działania osłabną,

Człowiek znużony odpocznie.


Niechaj więc Słowo Przedwieczne,

Które jest blaskiem Twej chwały,

Serca strudzonych napełni

Szczęściem nadziei i wiary.


Ono jest słońcem bez wschodu

Ani zachodu nie dozna;

Wszystko swą mocą ogarnia,

Niebo przenika weselem.


Tym światłem, Ojcze rozjaśnij

Noc, która wkrótce nadejdzie,

Abyśmy pieśnią sławili

Ciebie z Twym Synem i Duchem.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików