Wszechmogący Stwórco

Wszechmogący Stwórco świata,

Tyś oddzielił ląd od wody,

Aby fale nie wchłonęły

Ziemi nowo narodzonej.


Chcesz, by ona była płodna

W ziarno, kwiaty i owoce.

Które swoim żyznym plonem

Karmią ludzi i zwierzęta.


Oczyść swoją łaską duszę

Przepaloną żarem grzechu,

Niech obmyje łzami błędy

I odrzuci zło przewrotne.


Niech nam światłem będzie wiara,

Twoja wola naszą wolą,

Niech nadzieja pokój niesie

I w miłości nas utwierdza.


Spraw to, Ojcze miłosierny,

Który razem z Twoim Synem

I z Pocieszycielem Duchem

Władasz czasem i wiecznością.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików