Zachęta do uwielbienia Boga

Bójcie się Pana i cześć Mu oddajcie.

Godzien jest Pan otrzymać sławę i cześć.

Wszyscy, którzy boicie się Pana, chwalcie Go.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

Chwalcie Go niebo i ziemia.

Chwalcie, wszystkie rzeki, Pana.

Błogosławcie, synowie Boży, Pana.

Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy.

Alleluja, alleluja, alleluja! Król Izraela!

Wszelki duch niech chwali Pana.

Chwalcie Pana, bo jest dobry;

wszyscy, którzy to czytacie, błogosławcie Pana.

Wszystkie stworzenia, błogosławcie Pana.

Wszystkie ptaki powietrzne chwalcie Pana.

Wszyscy słudzy, chwalcie Pana.

Młodzieńcy i panny, chwalcie Pana.

Godzien jest Baranek, który został zabity, odebrać sławę, chwałę i cześć.

Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.

Swięty Michale Archaniele, broń nas w walce.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików