Zmiłuj się Stwórco!

Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem,

Kiedy Cię błaga w tym czasie postu;

Usłysz modlitwę zroszoną łzami,

Którą wznosimy przez dni czterdzieści.


Patrzysz w głębinę naszego serca,

Znasz ludzką słabość i bezwład woli,

Przeto nam okaż swe miłosierdzie,

Kiedy do Ciebie wracamy, Boże.


Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,

Przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;

Wsław Twoje imię i ulecz nędznych,

Których chorobą są własne grzechy.


Udziel nam siły, niech czas pokuty

Ciało oczyści i myśl oświeci;

Złudne pokusy niech nas nie wiążą

Z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.


Boże Jedyny w Najświętszej Trójcy,

Spraw, aby skrucha i umartwienie

Były owocne dla Twoich wiernych,

Którzy Cię wielbią wieczornym hymnem.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików