Bądź z nami Duchu Święty

Duchu Święty, Boże!

W Jezusie i w Tobie stajemy się dziećmi Boga.

Ty czynisz nas chrześcijanami, ludźmi Jezusa.

Ty obdarzasz nas życiem nadprzyrodzonym.


Ty jesteś prawdziwym i najgłębszym źródłem i fundamentem naszej modlitwy i naszego apostolstwa.

Obdarz nas pragnieniem służenia Bogu i ludziom w Kościele.


Uczyń nas narzędziami twojej miłości, która udziela, pomaga i służy.

Spraw, byśmy byli wierni i zawsze gotowi na Twoje przyjście, na Twoje w nas działanie i posłuszni Twojej woli, ile razy chcesz się nami posłużyć dla czynienia dobrze innym.

Prowadź nas Duchu Święty, i działaj w nas i przez nas w świecie spragnionym Twojej obecności i Twego zbawczego działania.

Módl się w nas, pracuj i objawiaj w nas Twoją miłość, prosimy Cię, Duchu Święty.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików