Chwała Duchowi Świętemu

Chwała Tobie, Panie potężny, Duchu Pocieszycielu,

szczodry rozdawco wszelkiego dobra.

Tyś równy Ojcu i Synowi.

Tobie chwała i cześć najwyższa.


Ty jesteś światłością i nosicielem światłości.

Tyś jest dobrocią i źródłem wszelkiej dobroci.

Tyś jest duchem, który posyła proroków i wzbudza apostołów.

Ty dajesz zwycięstwo męczennikom i moc wyznawcom.


Ty czynisz mądrymi tych, którzy szukają.

Ty kierujesz tymi, którzy błądzą.

Ty pocieszasz smutnych i umacniasz słabych.

Ty opatrujesz poranionych, podnosisz upadłych i dajesz odwagę lękliwym.

Ty uspokajasz porywczych, łagodzisz serca twarde,

umacniasz wiernych i zachowujesz wierzących.


Prosimy Cię, Duchu Pocieszycielu, zstąp do świątyni naszych serc,

jak zstąpiłeś do górnej komnaty - Świadku świętej Wieczerzy!

Ożyw nas Twoimi dobroczynnymi darami, rozpal nasze serca ogniem Twojej miłości,

przynieś nam dar mądrości wiecznej, a Twoja światłość ogromna niech oczyści nasze serca.

Duchu Święty, przyjdź modlić się w nas!

Przyjdź i módl się z nami!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików