Duchu Święty Boże

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna,

korząc się przed Boskim Majestatem Twoim,

w obliczu nieba i ziemi,

poświęcam Ci i oddaję duszę moją i ciało.


Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości,

doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości.

Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam.

Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie!

Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami!


O Duchu Święty Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.

O Duchu Święty Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.

O Duchu Święty Dawco daru mocy, umacniaj mnie.

O Duchu Święty Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.

O Duchu Święty Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.

O Duchu Święty Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.


Błagam Cię, Duchu Święty Boże,

udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się

dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością,

cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików