O Stworzycielu, Duchu, przyjdź!

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan, I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar,

Ty darzysz łaską siedemkroć, Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam, Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał,

I Temu, co pociesza nas, Niech hołd wieczystych płynie chwał.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików