Poświęcenie się Duchowi Świętemu

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu światła i miłości!

Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją

i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym.


Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień,

pochodzących od Ciebie z nieba i nauki Kościoła św.,

którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz.

Niech serce moje zawsze pała miłością Boga i bliźniego,

a wola moja zawsze z wolą Boga zgadza się,

aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem

życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,

któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików