Przybądź, Duchu Pocieszycielu

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca.

Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską.

Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim.

Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą.

Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym.

Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech.

Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej

i spraw, by ona płonęła w naszych sercach.

Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas,

abyśmy zostali od nich uwolnieni lub jeżeli taka jest wola Boża

znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz.

Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych.

Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach;

w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw,

aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo,

które by nie miało na celu Twojej chwały i czci.


Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików