Przyjdź, Duchu Święty

Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień

Twojej Miłości i Pańskiej bojaźni;

daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy

w naszych sumieniach.


Pocieszycielu, niech blask Twój rozproszy

mroku umysłów i serca ożywi,

Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca,

które już wschodzi.


Naucz nas, Duchu, wypełniać Twą wolę,

Zawsze Ci służyć w pokornym poddaniu;

w każdym człowieku dostrzegać przez wiarę

Twoją obecność.


Uświęć owoce naszego wysiłku,

Obdarz pokojem i łaską wytrwania,

prowadź nas drogą codziennej wierności

Twoim natchnieniom.


Ojcu, Synowi i Tobie, Najświętszy,

Chwała niech będzie na niebie i ziemi,

Ty bowiem jesteś weselem i dobrem

duszy człowieczej.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików