Stajemy przed Tobą jako grzesznicy

Duchu Święty, stajemy przed Tobą jako grzesznicy, ale zgromadzeni w imię Twoje.

Przyjdź do nas, zostań z nami, przeniknij nasze serca, naucz nas, co mamy czynić i jaką drogę obrać.

Ukaż nam, co mamy wybrać, abyśmy mogli, z Twoją pomocą, we wszystkim podobać się Tobie.

Ty sam bądź naszym doradcą i twórcą naszych postanowień: Ty, który z Bogiem Ojcem

i Jego Synem nosisz chwalebne imię; Ty, który miłujesz sprawiedliwość, nie dozwól,

byśmy stali się jej niszczycielami.

Nie pozwól, by nasza niewiedza sprowadziła nas na manowce, sukces – omamił,

zabrakło zainteresowania własnego i innych. Złącz nas mocno ze sobą darem Twojej łaski,

abyśmy stanowili w Tobie jedno i nigdy nie odeszli od Twojej prawdy.

A jako że zgromadziliśmy się tutaj w Twoim imieniu, spraw,

aby wszystkimi naszymi poczynaniami kierowała sprawiedliwość prowadzona przez miłość,

tak byśmy obecnie nie czynili nic sprzecznego z Twoją wolą, a w przyszłości,

dzięki naszymi dobrym uczynkom, dostąpili wiecznej zapłaty.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików