Światłość bez zmierzchu

Przyjdź, światłości prawdziwa, o przyjdź, życie wieczne,

przyjdź, tajemnico ukryta!

Przyjdź, skarbie bez miana, przyjdź, światłości bez zmierzchu,

przyjdź, radości wieczna, nadziejo, która chcesz nas zbawić.

Przyjdź, powstanie z martwych, przyjdź!


Przyjdź Ty, który chcesz, żebym ja Ciebie chciał.

Ty niedostępny, przyjdź!

Tchnienie mojego życia, przyjdź!

Pocieszenie mojego serca, przyjdź!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików