Naucz nas kochać Jezusa

Matko Najświętsza,

uproś nam,

abyśmy choć trochę tak wierzyli w Jezusa,

choć trochę tak Mu ufali,

choć trochę tak Go kochali,

jak Ty.


Uproś nam u Boga,

abyśmy w duszy naszej

choć trochę byli tak spokojni,

choć trochę tak szczęśliwi,

jak Ty.


Najpiękniejsza,

a przy tym taka człowiecza,

taka prosta,

taka macierzyńska,

serdeczna...


Nie przerażasz ogromem,

nie odpychasz sprawiedliwością,

jesteś nam bliska.


Z jaką miłością uśmiechasz się.

Do kogo?


Do Jezusa,

którego trzymasz na rękach.


Naucz nas, Święta Matko, kochać Jezusa.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików