Panno Wierna

Matko Boga,

Matko Chrystusa,

Matko Kościoła,

Spójrz na nas łaskawie

Virgo fidelis, Panno Wierna,

módl się za nami!


Naucz nas jak Ty wierzyłaś!

Spraw, by nasza wiara

w Boga, w Chrystusa, w Kościół,

była zawsze czysta,

jasna, odważna, mocna, wielkoduszna

Mater amabilis, Matko godna miłości!

Mater pulchrae dilectionis,

módl się za nami!

Naucz nas miłować Boga i naszych braci,

jak Ty ich umiłowałaś,

spraw, by nasza miłość bliźniego

była zawsze cierpliwa, łaskawa, pełna szacunku.


Causa nostrae laetitiae,

Przyczyno naszej radości,

módl się za nami!

Naucz nas w wierze korzystać,

z paradoksu chrześcijańskiej radości,

która rodzi się i rozkwita z bólu, z wyrzeczenia,

ze zjednoczenia z Twoim Synem ukrzyżowanym.

Spraw niech nasza radość będzie zawsze autentyczna i piękna,

by móc się nią dzielić ze wszystkimi!


Amen!

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików