Proszę Cię, Święta Dziewico Maryjo

Proszę Cię,

Święta Dziewico Maryjo,

wyproś mi łaskę,

ażebym otrzymał Jezusa z tego samego Ducha,

który sprawił, że Ty poczęłaś i porodziłaś Jezusa.


Niech dusza moja przyjmie Jezusa przez tego samego Ducha,

który sprawił, że Twoje ciało poczęło Jezusa.


Niech kocham Jezusa w tym samym Duchu,

w którym Ty wielbiłaś Go jako swego Pana

i miłowałaś jako swego Syna.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików