Wołanie do Matki Bożej

O Matko Boga,

w Tobie nasz Ojciec znalazł upodobanie,

w Tobie Syn Boży obrał mieszkanie,

w Tobie Duch Święty, który Cię ocienił,

objawił Matkę Boga.

Przez Ciebie, Boża Rodzicielko,

Bóg pojednał się z nami w niebie i na ziemi.


Matko Boga, nadziejo nasza,

przyjaciółko sierot, orędowniczko pielgrzymów,

radości strapionych, która się wstawiasz

za uciśnionymi i ubogimi;

Ty, która znasz naszą nędzę, uwolnij nas!

Wyśpiewałaś przecież, że Pan Bóg

głodnych nasycił dobrami, a bogaczy odprawił.

O Matko Boga, strzeż nas i ochraniaj

przez wszystkie wieki!


O Panno, Matko Boga,

Ty przyniosłaś światłu niedostępne Światło,

rozjaśnij swoim blaskiem mroki mego serca

i podaj mi rękę, by mi towarzyszyć

na drodze zbawienia oddając Bogu wieczną chwałę.


Matko Boga, która jesteś z Synem

w matczynej bliskości,

wstawiaj się nieustannie za nami,

bo tylko Ciebie my, chrześcijanie,

możemy zaofiarować Bogu jako miłą Mu ofiarę.

O czysta Matko Boga,

która zrodziłaś wieczny Pokój,

wybaw nas z niebezpieczeństw,

byśmy żyli w pokoju

przewyższającym wszystko.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików