Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc

Boże dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia.

Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień.

Proszę Cię, Boże, który jesteś Miłością, bym był podobny do Ciebie.

Bym był dobry dzisiaj i zawsze.

Bym był dobry zwłaszcza dla wszystkich w domu i w pracy.

Strzeż mnie, żebym komuś krzywdy nie zrobił.

Daj, żeby życie moje było radością dla mnie i dla wszystkich,

z którymi mam kontakt przez cały dzień aż do wieczora.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików