Gdy jasne słońce już wzeszło

Gdy jasne słońce już wzeszło,

Błagajmy Boga z pokorą.

By dzisiaj nasze uczynki

Od zła uchronił swą łaską.


Niech On powściągnie nasz język

Od zgiełku sporów i waśni,

Niech nasze oczy osłoni,

By nie chłonęły marności.


Niech czystość w sercach zamieszka

I nas zachowa od złości,

Roztropny umiar w pokarmie,

Niech pychę ciała poskromi.


Więc zachowajmy niewinność,

By sławić Boga z weselem,

Gdy dzień się zbliży do kresu

I wróci noc nieuchronna.


Wielbijmy Ojca i Syna,

i Ducha, Dawcę pociechy;

Niech będzie chwała na wieki

Majestatowi Bożemu.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików