Jasnością niebios

Boże, Tyś jasnością niebios,

Światło siejesz we wszechświecie,

Podtrzymujesz go w istnieniu

I ojcowską chronisz ręką.


Oto zorza gasi gwiazdy

I czerwieniuą barwi niebo

A poranny wiatr przynosi

Rosę, która zwilża ziemię.


Już pierzchają nocne cienie,

Razem z nimi mrok przemija,

Słońce zaś, Chrystusa obraz,

Do powstania dzień przynagla.


Tyś jest dniem i dni początkiem,

Światłem światła, jego źródłem;

W Tobie jedność i potęga,

Boże w Trójcy wszechmogący.


Zbawicielu, przyjmij pokłon

I pokornych sług modlitwy,

Kiedy hołd składamy pieśnią

Tobie, Ojcu i Duchowi.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików