Nakarm nas

Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą

Krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś,

Aby wypełnić wolę Twojego Ojca,

Który Cię posłał.


Przemień swą łaską ból raniących cierni

W źródło nadziei i wiary pokornej;

Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce mina

I radość wróci.


Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu

Obraz światłości prawdziwej ojczyzny,

Którą znajdziemy na odległym brzegu

Pełnym pokoju.


Nakarm nas, Panie, Twym świętym Ciałem,

Napój kielichem Twej Krwi życiodajnej,

Obdarz siłami, byśmy nie ustali

Dążąc Twym śladem.


Boży Baranku, Zbawicielu świata,

Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym

Chwała niech będzie, cześć i panowanie teraz i zawsze.


Amen

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików