Światło słońca

Gdy dzień odzyskał światło słońca,

Śpiewajmy Bogu pieśń radosną,

A hołd składając Najwyższemu,

Wyznajemy łaskę Chrystusową.


Przez Niego bowiem Stwórca świata

Uczynił dzień i porę nocy,

A one wciąż na Jego rozkaz

Zmieniają czas swojego trwania.


Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych

I nie podlegasz wiecznym prawom:

Gdy mrok ogarnia całą ziemię,

Jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym.


Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby

I daj nam przeżyć dzień ten w łasce,

A Chrystus wtedy nas napełni

Ożywczym darem swego Ducha.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików