Kiedy już słońce zachodzi

Kiedy już słońce zachodzi na niebie

I niknie światło przez nocy mrokami,

Myśl i uczucia zwracamy ku Tobie,

Wszechświata Stwórco i Królu.


Pochyl się, Panie, nad ludzką niedolą,

Nad naszym grzechem i naszą słabością,

Która nie zawsze jest buntem przed Tobą,

Lecz tylko nędzą człowieczą.


Przecież my wszyscy najszczerzej pragniemy

Pójść za wezwaniem Nowiny Twej łaski;

Miej miłosierdzie więc, Boże, nad nami

I okaż litość zbłąkanym.


Daj nam nadzieję, że jutro wrócimy

Na Twoją drogę prawości i dobra;

To zaś, co dzisiaj oddala od Ciebie,

Niech spłonie w ogniu miłości.


Ojcze i Synu, i Duchu płomienny,

Pokornym hołdem wielbimy Cię, Trójco,

Wierząc, że przyjdziesz wśród ciszy wieczoru,

By nas obdarzyć pokojem.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików