Nim czas się począł

Nim czas się począł, zanim wszechświat powstał,

Istniałeś, Boże, pełen majestatu,

Mieszkając w blasku niedostępnej chwały

Własnego bytu.


Gdy rozpocząłeś swoje dzieło stwórcze,

Wyrzekłeś słowo: "Niech się jasność stanie!"

I oddzieliłeś dzień od mroku nocy

Granicą światła.


Ten dzień ogłasza Twoją obietnicę

Triumfu życia nad rozpaczą śmierci,

Bo kiedy rankiem Jezus powstał z grobu,

Zwyciężył ciemność.


Prosimy Ciebie, wszechmogący Panie,

Niech płomień wiary nigdy w nas nie zgaśnie,

A grzech i smutek nie ogarnia duszy

Twojego ludu.


Obmyci z winy świętą krwią Chrystusa

I Jego męką pojednani z Tobą,

Natchnieni łaską Ducha wszelkiej prawdy,

Wielbimy Ciebie.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików