Stwórco wszystkich rzeczy

Boże, Stwórco wszystkich rzeczy,

Który władasz przestworzami,

Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz,

Darem snu napełniasz noce.


Niech spoczynek nam przywróci

Sprawność znużonego ciała,

Myśl odświeży, a sumienie

Niech ukoi łaską skruchy.


Za miniony dzień składamy

Dzięki na początku nocy.

Ty nam pomóż swoją łaską

Być wiernymi Tobie, Boże!


Ciebie niechaj dusza sławi,

Ciebie pieśnią głos wychwala,

Ciebie trzeźwy umysł wielbi,

Ciebie czyste serce kocha!


Gdy głęboki mrok pochłonie

Blaski światła słonecznego,

Niech mi wiara się nie podda,

Lecz jaśnieje wśród ciemności.


Spraw to Ojcze miłosierny,

Który razem z Twoim Synem

I z Pocieszycielem Duchem

Władasz czasem i wiecznością.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików