Wieczór już przynagla słońce

Boże, Ty przez jasne światło

Dzień stworzyłeś pełen blasku,

Teraz więc, gdy noc się zbliża,

Racz wysłuchać nasze prośby.


Wieczór już przynagla słońce,

By na zachód się skłoniło

I posłuszne prawom czasu

zostawiło świat w ciemności.


Ty zaś, Panie wszechmogący,

Przyjmij modły sług zmęczonych

Przez codzienny ciężar pracy

I zachowaj ich od mroku.


Spraw, by umysł nie podlegał

Bezwładowi ciemnej nocy;

Otocz nas ożywczą łaską,

Daj oglądać Twoje światło.


Spraw to, Ojcze miłosierny,

Który razem z Twoim Synem

I z Pocieszycielem Duchem

Władzasz czasem i wiecznością.


Amen.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików