Zostań z nami

Panie, dzień się już nachylił,

zostań z nami.

Zostań, by oświecić nasze wątpliwości

i nasze lęki.

Zostań, abyśmy mogli wzmocnić

nasze światło Twoim.

Zostań, aby pomóc nam

być solidarnymi i wspaniałomyślnymi.

Zostań, abyśmy umieli w świecie,

w którym tak mało wiary i nadziei,

zachęcać się nawzajem

i rozsiewać wiarę i nadzieję.

Zostań, abyśmy i my mogli nauczyć się od Ciebie,

jak być światłem dla innych młodych ludzi

i dla świata.

Modlitwy, Pieśni Kościelne, Kolędy, Pastorałki, Pieśni Maryjne, Pieśni Adwentowe, Pieśni na Boże Ciało, Pieśni na Boże Narodzenie, Pieśni Postne, Pieśni Wielkanocne - dla chrześcijan i katolików